LÆR` DEN EVIDENS BASEREDE METODE: TRAUME ORIENTERET YOGA

En specialist  efteruddanndelse med kroppen i centrum. 

“For at arbejde med andre menneskers kroppe må du selv gå vejen”.Dette er det første budskab du vil lærer som TOY facilitator – at fordybelsen i egen praksis skaber relationen.

TOY OPSTART PÅ NOR; I KØBENHAVN JUNI 2024!

NYHED NYHED – OPSTART KØBENHAVN – NOR;

 1. Modul 1: d.10. – 11. Juni.
 2. Modul 2: d.19. – 20. Aug.
 3. Modul 3: d.7. – 8. Okt.
 4. Modul 4: d.18. – 19. Nov. 
 5. Modul 5: d.13. – 14. – 15.  Jan. 2025

OPSTART JYLLAND – Silkeborg;

 1. Modul 1: d.16. – 17. Aug.
 2. Modul 2: d.13. – 14. Sep
 3. Modul 3: d.25. – 26. Okt.
 4. Modul 4: d.22. – 23. Nov.
 5. Modul 5: d24. – 25. – 26. Jan. 2025

Samlet pris for uddannelsen: 22.900kr.
Depositum ved optagelse: 10.000 kr.
Der kan laves afdragsordning.

NYHED – NYHED – Helt unikt og nyt på TOY uddannelsen får du en udførlig test over interoception samt styrer system, til indtastning af dine deltagers score på interoceptions testen.

En god måde at lære hinanden bedre at kende er ved at deltage på et infomøde

Ønsker du et INDIVIDUELT online møde er du meget velkommen til at sende mg en mail på Zensitivyoga@gamil.com og vi aftaler et tidspunkt.

Dato for online infomøde 2024 kl.18.30-20.00:

 • D. 26 Februar
 • D. 18 Marts
 • D. 29 April
 • D. 27 Maj

Via dette link:

 https://whereby.com/zensitivyoga-online-rum

Du kan åbne linket på tidspunktet for møde.

En uddannelse for yogalærere, social – sundheds personale samt psykologer og terapeuter

Er du som fagperson interesseret? – er du velkommen til at kontakte mig!

Overordnet mål med TOY uddannelsen.

 • Deltagerne vil få en forståelse af forskellige kliniske perspektiver på indvirkning/senfølger af komplekse samt udviklings traumer samt behandlings resistent PTSD gennem en livscyklus.
 • Deltagerne vil lærer gennem supervision, færdighedstræning og egen individuel undersøgelse, hvorfor samt hvordan TOY kan benyttes som supplerende behandlingsmetode mod komplekse samt udviklings traumer samt behandlings resistent PTSD. Hvordan metoden kan benyttes i alle opsætninger og med alle aldersgrupper.
 • Deltagerne vil tilegne sig den nødvendige viden og færdigheder til at oprette og udfører et helt TOY program/forløb.
 • LÆS MERE OM DE ENKELTE MODULER HER: TOY udd. plan

Med denne uddannelse bliver du  TOY underviser – det betyder du vil blive en del af en gruppe uddannede underviserer.
Du får mulighed for at benytte TOY logo på din hjemmeside.

Uddannelsen til TOY-underviser hviler på fundamentet af TCTSY (Traume Center  / Traume Sensitiv Yoga), som er en forskningsbaseret praksis fra Justice Resource Institute , Boston, MA, USA.

At undervise mennesker med traumer kræver viden og indsigt i forskellige dynamikker, der er med til at holde kroppen fast i en særlig tilstand indefra og ud. Hos traumatiserede mennesker kan verden opfattes som et farligt sted at være og relationer kan være svære at opretholde  eller hengive sig til – ikke mindst relationen til sig selv. At begynde rejsen hjem til sig selv kræver mod hos den enkelte og en TOY-underviser, der præcist ved, hvad der rører sig hos den enkelte. Der er funktioner i hjernen, som ikke responderer som ønsket og det kan være svært at finde tryghed i sin egen krop. 

Som TOY-underviser kan du være med til at invitere mennesker til at genvinde deres egen krop, som har været udsat for meget smetr

Hvem underviser på TOY uddannelsen.

Hovedunderviser Lene Borresen.

Uddannet TCTSY – Traume Center Traume Sensitiv Yoga, facilitator fra JRI Boston, MA, USA i 2015.  Uddannet af David Emmerson og flere års supervision af David Emmerson. 

Lene har flere års erfaring i undervisning af TCTSY i gruppeforløb, individuelle sessioner, på holdbasis og i kommunale samt private organisationer.

Lene er uddannet 4 årig Spirituel, Integrative, Krops – og psykoterapeut fra Tobiasskolen.

Hertil kommer 18 års erfaring i arbejdet med traumatiserede børn, unge og familier samt daglig leder af et børnehjem i Bangkok.

Som ansat i forskningsprojekt “Ud af volden skygge” hos Mødrehjælpen. Lene er i den forbindelse superviseret igennem 3 år af traumatolog ved Syddansk Universitet Ask Elklit.

Anne Scharling

Anne Scharling Rasmussen er uddannet psykolog, yogalærer og somatic experiencing terapeut. Hun arbejder til dagligt som lektor på Aarhus Universitet, hvor hun forsker i erindringers betydning for identitet og selvforståelse, herunder traumatiske erindringer og yogaens positive effekt på krop og sind. Hun har praktiseret yoga siden 2001, og undervist siden 2005. Fra 2013 til 2020 var hun medejer af Ashtanga Sadhana – et lille yogastudie i Aarhus med fokus på undervisning i små grupper og plads til individet. Hun har løbende efteruddannet sig i at undervise traumeinformeret – bland andet ved at tage introkurset i TCTSY traumesensitiv yoga. Hun har desuden undervist i den traumeinformerede tilgang på yogalæreruddannelser i England. Ved siden af sit arbejde på universitetet er Anne privatpraktiserende psykolog samt frivillig psykoterapeut i Kvisten.

Læs mere om Anne her: www.annescharling.dk

Teoretisk referenceramme
TOY er en praksis, der tager udgangspunkt i tre teoretiske referencerammer:

Uddannelsens teoretiske referencerammer:
• Traumeteori
• Neurovidenskab
• Relationsteori
• Yogafilosofi af David Emmerson og flere år supervision hos Davide Emmerson

Indhold

Vi går i dybden med traumeteori med udgangspunkt i kroppen.
Vi kigger ind i neurologien omkring hjernens opbygning samt funktion i relation til traumer. Det er yderst vigtigt at få indblik i relationsteori i forbindelse til praksis og målgruppen, derfor en stor vægt på tilknytning ligeså. Du vil lære om sprog og særlige invitationer til interoception. Vi fordyber os i nervesystemet og åndedrættet.

Helt unikt og nyt på uddannelsen får du ligeså en udførlig test over interoception samt styrer system til indtastning af dine deltagers svar på testen. Dette er et kvalitativt redskab til samtale om TOY forløbets påvirkning af den enkelte. Dette er helt unik for TOY uddannelsen – at kunne score kroppens indre sansninger.

Du vil lære om særlige domæner i relation til guidninger og indsigt i rollen som TOY-underviser. Du vil på uddannelsen lære en sekvens, du kan benytte, og som er særlig designet til TOY.
• Traume Sensitiv Yoga
• Traume Bevægende Yoga
Hands on touch/ berøring

Du lærer:  At undervise en gruppe

 • Evidens baseret yoga sekvens
 • Baggrunde som praktiker
 • Starte og afslutte en gruppe session
 • Afslutte et gruppeforløb
 • Lave test af forløb
 • Test af interoception
 • Implementere et forløb
 • Teorien bag metoden

Hvad kan du med TOY-uddannelsen?
Med denne uddannelse bliver du i stand til at undervise traumeorienteret yoga på holdbasis. Du bliver i stand til at forstå og undervise ud fra dynamikkerne, som lever hos mennesker der har været udsatte for traumer.

Du vil kunne tilbyde traumeorienteret yoga i dit yogastudie samt i din klinik.
Er du fag person indenfor det terapeutiske område kan du med fordel lave din egen forløb efter endt uddannelse.

Undervisning

Uddannelsen er bygget op omkring 5 moduler hen over  weekender i løbet af 6 måneder, hvor der mellem hvert modul inkluderes en færdighedstræning samt par træning. Efter endt uddannelse vil der være 2 timers supervision til rådighed til hver underviser. (eller undervejs på uddannelsen efter behov)

Nedenfor kan du læse mere om uddannelsens indhold samt hvad der skaber uddannelsen imellem modulerne.

Uddannelsen indeholder:

 • 100 timers undervisning på moduler.
 • 25 timers egen undervisning af hold.
 • 25 timers egen praksis.
 • 12 timers par undervisning
 • 1 times par supervision
 • 9 timers  fælles færdighedstræning
 • 2 timers supervision
 • Opgaveskrivning

I alt 176 timer

Dato'er

NYHED NYHED – OPSTART KØBENHAVN – NOR;

SE IND I NOR HER : https://youtu.be/x78vg5nQevs?si=gMgMjG5NyvvdsD0u

 1. Modul 1: d.10. – 11. Juni.
 2. Modul 2: d.19. – 20. Aug.
 3. Modul 3: d.7. – 8. Okt.
 4. Modul 4: d.18. – 19. Nov. 
 5. Modul 5: d.13. – 14. – 15.  Jan. 2025

OPSTART JYLLAND;

 1. Modul 1: d.16. – 17. Aug.
 2. Modul 2: d.13. – 14. Sep
 3. Modul 3: d.25. – 26. Okt.
 4. Modul 4: d.22. – 23. Nov.
 5. Modul 5: d24. – 25. – 26. Jan. 2025

Moduler

Mandage: kl. 9.00 – 18.00

Tirsdage: kl. 9.00 – 17.00

Onsdag på modul 5 – modul kl.10.00 – 16.00

Færdighedstræning

Færdighedstræning bruger vi til at øve praksis og diskutere relevante emner med hinanden i gruppen.

Tidspunkter: kl.17.00 – 20.00 

Færdighedstræning Kbh:

Mandag: d.24. Juni

Mandag: d.2. September

Mandag: d.6 .Januar 2025

Færdighedstræning Jylland:

Mandag: d.23. september

Mandag: d.14. oktober

Mandag: d.9. dec.

O V E R B Y G N I N G “Kroppen husker det du vil glemme”

 

Datoer

Egen terapi

For at kunne dele autentiske oplevelser med den gruppe mennesker du skal undervise, kan det være nødvendigt med egen terapi. Når du selv bevæger dig ned i din egen krop og går på opdagelse der, vil det muligvis gøre dig opmærksom på dine egne udfordringer og oplevelser. Dette kan være yderst gavnligt at arbejde med, sideløbende med uddannelsen.

Jeg tilbyder egen terapi under uddannelsen til særskilt pris.

Supervision

Du får 2 timers individuel supervision inkluderet i uddannelsen. Har du behov for yderligere supervision kan dette tilkøbes til reduceret pris under uddannelsen.

For at kunne opretholde dit faglige niveau, vil der være krav om 2 årlige supervisioner.

Disse afholdes enten hos Zensitivyoga eller online.

Årlig konference

Som noget helt nyt vil jeg årligt afholde en konference for deltager på uddannelsen. En årlig konference hvor jeg uddyber traume arbejde og metoder i arbejdet med traumer og kroppen. 

Noget mere til livet

Ansøgning

Ønsker du at deltage på uddannelsen, skal du skrive en ansøgning, som fortæller om dig, og hvad du har af erfaring som yogalærer og måske mere, der er relevant for denne uddannelse.

Hvad der motiverer dig til at deltage og andet, du tænker kan være relevant – ansøgningen må max. fylde en A4 side.

Ansøgningsfrist København: d.30. 2023 

Ansøgningsfrist Silkeborg d.1. juni 2023

(eller efter aftale)

Antal deltagere

Der optages maks 15 personer på uddannelsen. Når du får bekræftelse på din optagelse, vil der være et depositum til betaling inden 3 dage fra din optagelse.

Certificering

Efter endt uddannelse får du et certificeringsbevis. Det er ikke muligt at tilegne dig et certificeringsbevis ved fravær.

Ved fravær har du mulighed for tilkøb af supervision for den manglende undervisning. Dette vil foregå i Zensitivyoga studiet i Silkeborg.

På modul 5 vil der være en praktisk samt en teoretisk eksamen. Der vil være en opgave, hvor du ud fra et selvvalgt tema går i dybden med det, der er vigtigt for dig i kontekst af TOY.

Infoaften

Praktisk

Stedet indeholder fuldt køkken med stor spiseplads og flere toiletter. Det er  muligt selv at lave mad. Der er køleskab til medbragt mad. Der findes flere gode indkøbsmuligheder samt økologiske spisesteder inden for kort afstand.

Al undervisning foregår hos Zensitivyoga & Terapi i Silkeborg

Litteratur
Når du er optaget på uddannelsen vil du modtage en litteraturhenvisning.

Pris

Samlet pris for uddannelsen: 22.900kr.
Depositum ved optagelse: 10.000 kr.
Der kan laves afdragsordning.

Betaling

Angiv navn ved betaling til konto:
Registreringsnummer: 7176
Kontonummer: 0001265546

Eleven er sikret en plads på uddannelsen, når depositum på kr. 10.000,- er indbetalt til reg. 7176 Kontonr: 1265546. Mærk indbetalingen med TOY og dit fulde navn. 

Det resterende beløb på 12.900 kr afregnes senest 8 uger efter indbetalt depositum.

Henvendelse vedr. uddannelsen

Du er altid velkommen til at kontakte mig vedr. uddannelsen.
Det kan du gøre på telefon 26112446 eller på min mail: zensitivyoga@gmail.com

Jeg ser frem til et spændende forløb sammen med DIG!

Med kærlig hilsen

Lene Borresen

Det med småt

• Når du har besluttet dig for, at du gerne vil deltage på uddannelsen, tilbyder jeg dig en optagelsessamtale. Og hvis vi begge – du og jeg –  synes, at vi passer sammen, beder jeg dig indbetale 10.000,-  i depositum, og så er du sikret en plads på uddannelsen. Det resterende beløb betales senest 8 uger efter 1. ratebetalng eller efter aftale.

Restbetaling for uddannelsen udover depositum betales som et samlet beløb –  eller i særlige tilfælde som en løbende ordning. Når ud melder dig på uddannelsen og har betalt depositum, forpligter du dig på det fulde beløb, også hvis du vælger at stop undervejs. Og i udgangspunktet også ved sygdom og anden ”force majeure”.

• Ønsker jeg fra min side, at stoppe samarbejdet, er du kun forpligtet til at betale for den undervisning, du har modtaget – og du vil få eventuel forudbetaling tilbage.

• Hvis du har skader eller andre problematikker, som kunne stå i vejen for uddannelsen, vil jeg gerne høre om dem til optagelsessamtalen. Hvis jeg mener, det er relevant, vil jeg bede dig kontakte din læge eller en anden fagperson, som kan vurdere, om det er rimeligt, at du starter på uddannelsen.

Undersøg evt. om din forsikring dækker dig på uddannelsen.

Certificering: 
• Deltagerbevis – jeg udsteder efter endt uddannelse et deltagerbevis til alle.
• Hvis du har fravær, kan du tilkøbe ekstra supervision, og på den måde stadig komme til eksamen.
Den samlede pris for uddannelsen er: 22.900,- Plus 2500 kr årlig til supervision for opretholdelse af certificering.

 Derudover skal du beregne ca. 1.000 kr. til bøger – samt eventuelt indkøb af yogamåtte + div udstyr. (ca. 300 kr)